FANDOM


Wei (魏) Spr Wei Kingdom
Cao Wei (曹魏) Nation
File:Wei Kingdom.png
Kingdom Wei
Information

Location: Northern China
Capital: Louyang
Start: 220
End: 265
Founder: Cao Cao
Major Generals:
Zhang Liao
Xu Huang
Zhang He
Cao Ren
Major Battles:
Guandu
Hanzhong
Hefei
Fancheng
Hanzhong
Wuzhang Plains


Gate of Wei

shu Rival wu Rivalweilandjin


Wei Provinces
40px 40px 40px 40px 40px
Youzhou
Commandery
ChangliDaiDaifangFanyangLelangLiaodongLiaoxiRight Beiping
ShangguXuantuYuyang
Jizhou
Commandery
AnpingBohaiChangshanGuanpingHejianJuluLelingPingyuanQingheWeiYangpingZhongshanZhao
Qingzhou
Commadery
BeihaiChengyangDonglaiJinanLi'anQi
Bingzhou
Commandery
LepingShangdangTaiyuanXiheXinxingYanmen
Sizhou
Commandery
HedongHenanHeneiHongwongPingyang
Yanzhou
Commandery
ChenliuDongDongpingJibeiJiyinRenchengTaishan
Xuzhou
Commandery
DongguanDonghaiGuanlingPengchengPongguanXiapi
Yongzhou
Commandery
LepingShangdangTaiyuanXiheXinxingYanmen
Yuzhou
Commandery
LepingShangdangTaiyuanXiheXinxingYanmen
Liangzhou
Commandery
LepingShangdangTaiyuanXiheXinxingYanmen
Jingzhou
Commandery
LepingShangdangTaiyuanXiheXinxingYanmen