FANDOM


ArmyEdit

 • Bo Cai
 • Bo Zhang
 • Bu Si
 • Gao Sheng
 • Gong Du
 • Guan Hai
 • Guo Tai - also known as Guo Da, lead White Wave Bandits
 • Han Xian - part of White Wave Bandits
 • Han Zhong
 • He Yi
 • Hu Cai - part of White Wave Bandits
 • Huang Shao
 • Li Yue - part of White Wave Bandits
 • Ma Xiang
 • Ma Yuanyi
 • Peng Tuo
 • Sima Ju
 • Sun Guan
 • Sun Xian
 • Tang Zhou
 • Wu Huan
 • Xu He
 • Yang Feng - part of White Wave Bandits
 • Yufuluo - third-party ally of White Wave Bandits
 • Zhang Mancheng
 • Zhang Kai
 • Zhao Hong
 • Zhao Zhi